Muzyka... Pokarm bogów... Ale nie tylko to na świecie jest.